Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon HC12


Rok výroby/ Production: 1971/74

Cena/ Price (1973) 470,- Kčs


Popis: Třírychlostní gramofonové chassis vyšší třídy (16, 33, 45) s motorkem M101. Hranatý smaltovaný plechový panel, řazení rychlostí vpravo vedle přenosky, automatické vypínání po dohrání desky, zapínání páčkou, která slouží zároveň jako stojánek přenosky, tlumený zvedáček. Přenoska P2302 s trubkovým raménkem, protizávažím a stereo vložkou VK4302. Rozměry panelu 345x250 mm, váha 3 kg, průměr talíře 260 mm. Napětí 220-120V, 50Hz, příkon 16W. Během výroby se změnil vzhled gumového krytu talíře a barva plastových výlisků.


Description: 3 speed gramochassis (16, 33, 45 rpm) with stereo crystal pick up VK4302. During the production design of slipmat and plastic parts color were changed.