Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon HC14


Rok výroby/ Production: 1972/75

Popis: Třírychlostní gramofonové chassis vyšší třídy (16, 33, 45) s motorkem M101. Hranatý smaltovaný plechový panel s hliníkovou maskou pod ovládacími prvky, řazení rychlostí pomocí mezikola, ovládaného páčkou vpravo vedle přenosky, automatické vypínání po dohrání desky, zapínací páčka, stojánek přenosky, tlumený zvedáček. Přenoska s hranatým trubkovým raménkem, protizávažím a krystalovou stereo vložkou VK4302. Rozměry panelu 415x280 mm, průměr talíře 260 mm. Napětí 120-220V, 50Hz, příkon 16W.


Description: 3 speed gramochassis (16, 33, 45 rpm) with stereo crystal pick up VK4302.