Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon HC15


Rok výroby/ Production: 1979/85


Popis: Dvourychlostní gramochassis (33, 45 otáček) s řemínkovým náhonem a pomaloběžným motorem SMR300. Koncové vypínání po dohrátí desky, tlumený zvedáček přenosky, ovládaný vypínací páčkou, odnímatelná hlavička pro magnetodynamickou vložku s půlpalcovým uchycením. Napájení 220V/50Hz. Standardně se gramofon dodával s krystalovou stereo vložkou VK4302, upevněnou pomocí plechové redukce. Během výroby došlo k designové úpravě panelu, viz pravá fotografie.


Description: 2 speed gramochassis (33, 45 rpm), belt drive, for MM pick-up, standardly mounted reduction holder with stereo crystal pick up VK4302.