Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla HC44

Rok výroby/ Production: 1973/80

Popis: Stereofonní chassis třídy Hi-Fi pro montáž do soklu jako NC440. Rychlost 33, 45 ot., stroboskop, regulace rychlosti, řemínkový náhon, ruční zvedáček přenosky. Nastavení vyvážení ramínka, závažíčkový antiskating. Magnetodynamická vložka, výstup signálu zakončený pětikolíkem.

U první série je použit bezkolektorový třífázový motorek M302 s elektronickou regulací otáček podle čs. patentu. Později byl montován synchronní motorek SMR24Ri s jednodušším elektronickým ovládáním.


Description: Stereo Hi-Fi gramochassis, 33, 45 rpm, antiskating, MM pick-up. Belt drive, speed control. Output for amplifier.