Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon HC643

Rok výroby/ Production: 1964/69

Cena / Price (1965): 480,- Kčs

Popis: Čtyřrychlostní gramofonové chassis 16, 33, 45, 78 otáček. Plechový subpanel, plastový panel, talíř o průměru 17 cm, motorek MT190. Nový způsob řazení rychlostí, kdy třecí převod pohání talíř z vnější strany. Plastová přenoska s krystalovou stereo vložkou VK311NMS. Výtvarná část je dílem Zdeňka Kováře.


Description: 4 speed gramochassis (16, 33, 45, 78 rpm) with stereo crystal pick up VK311NMS. Design by Zdenek Kovar.