Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon HC646


Rok výroby/ Production: 1964/70


Popis: Čtyřrychlostní gramofonové chassis, konstrukčně vychází z řady H20. Hranatý tvar, knoflík řazení v levém zadním rohu, motorek MT6/III, napájení 120V nebo 220V. Plastová přenoska nového tvaru s krystalovou stereo vložkou VK311. U vývozní série jiná páčka řazení rychlosti, viz foto vpravo. Volba hrotu se provádí natáčením hlavičky přenosky. Odvozené provedení H46 pro Teslu Bratislava s monofonní vložkou VK641 a motorkem MT6.02 pouze pro 220V bez přepínače volby napětí.


Description: 4 speed gramochassis (16, 33, 45, 78 rpm) with stereo crystal pick up VK311. Power voltage 120/220V.