Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon MC13

Rok výroby/ Production: 1974/77

Popis: Třírychlostní poloautomatické gramofonové chassis vyšší třídy (16, 33, 45 otáček) s motorkem M101. Hranatý smaltovaný plechový panel s hliníkovou maskou pod ovládacími prvky, řazení rychlostí vpravo vedle přenosky, automatické vypínání a vrácení přenosky na stojánek po dohrání desky, zapínací páčka, stojánek přenosky, tlumený zvedáček, ovládaný samostatnou páčkou. Přenoska s trubkovým raménkem, protizávažím a stereo vložkou VK4302. Rozměry panelu 345x250 mm, váha 3 kg, průměr talíře 260 mm. Napájecí napětí 220-130V, 50Hz, příkon 16W.


Description: 3 speed semiautomat gramochassis (16, 33, 45 rpm) with stereo crystal pick up VK4302. Automatic return of pick up to stand.