Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla MC900

Rok výroby/ Production: 1985/86

Cena: 10000,- Kčs

Popis: Přehrávač kompaktních disků, vyrobený ve spolupráci s firmou Philips (CD204). 14 bitový převodník, čtyřnásobné převzorkování signálu. Zobrazení času a počtu skladeb, tlačítkové ovládání, motoricky ovládaná zásuvka na disk, laserový snímač poháněný lineárním motorem. Chassis a čelní panel z plastu, plechový kryt.


Description: CD player, based on the Philips model CD204. 14 bit converter, fourfold oversapling. Plastic cabinet, metal cover.