Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon MD020

Rok výroby/ Production: 1960/67

Popis: Gramofonový čtyřrychlostní měnič na 10 desek různé velikosti standard i mikro. Motorek MT6/III. a přenoska PK3. Měnič po zapnutí pracuje plně automaticky. Pomocí ovládacího knoflíku lze zařadit různé pracovní úkony, jako opakování právě hrané desky, přerušení přehrávky, přehrání všech vložených desek desek, nebo libovolné ukončení přehrávky. Případně po volbě příslušného průměru (17, 25, 30 cm) lze přehrávat jednotlivé desky. V příslušenství je středový trn pro jednotlivé desky, měnicí tyčka pro desky s normálním středovým otvorem a měnicí válec pro singly 45 ot. s velkým středovým otvorem.


Description: 4 speed autochanger (16, 33, 45, 78 rpm) with crystal pick up. Changer for 10 records, automatic diameter checking, replay, single play.