Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon MD51


Rok výroby/ Production: 1957/63


Popis: Gramofonové poloautomatické chassis pro přehrávání desek s předvoleným průměrem 17, 25 a 30 cm, opakování desky. Motorek MT6/III, přenoska PK3 a krystalová vložka VK5 (VK051). Otáčky 16, 33, 45, 78. Gramofon byl v průběhu výroby modernizován, starší provedení má kabel k přenosce vedený dutým vnitřkem tyčky zvedáčku, novější otvorem v plastovém podstavci, dále byl změněn způsob vypínání a pohybu přenosky, u novější verze je pohyb přenosky směrem vpravo po zvednutí ze stojánku kratší.


Description: 4 speed semiautomatic player (16, 33, 45, 78 rpm) with crystal pick up VK5 (VK051). Play records with preselect 17, 25, 30 cm diameter.