Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla NC440

Rok výroby/ Production: 1973/80


Popis: Stereofonní chassis třídy Hi-Fi ve dřevěném soklu s odklopným plexisklovým víkem, bez zesilovače. Rychlost 33, 45 ot., stroboskop, regulace rychlosti, řemínkový náhon, ruční zvedáček přenosky. Nastavení vyvážení ramínka, antiskating. Magnetodynamická vložka, výstup signálu zakončený pětikolíkem.

U první série je použit bezkolektorový třífázový motorek M302 s elektronickou regulací otáček podle čs. patentu. U novějšího provedení 12 byl montován synchronní motorek SMR300-100Ri/24V s jednodušším elektronickým ovládáním.


Description: Stereo Hi-Fi gramochassis, 33, 45 rpm, magnetodynamic pick-up. Belt drive, speed control. For connecting to separate amplifier.