Televizor Tesla Color 430

Detail na chybějící odpor. Že na to nepřišla výstupní kontrola? Pravděpodobně se konektory Scart na výstupní kontrole nezkoušely.