Ve301Dyn

Součásti, které nešly odmontovat, byly maskovány proti barvě, otvory byly zalepeny.