Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Dálkové ovládání Tesla 4PN05014

Rok výroby/ Production: 1960/64 (Tesla Liberec, n.p.)

Cena/ Price (1961) 70,- Kčs

Popis: Kabelové dálkové ovládání jasu a hlasitosti v bakelitovém pouzdře pro televizory Tesla Ametyst, Astra, Narcis, Oravan, Kriváň, Azurit, Korund, Jantár, Carmen a odvozené typy. Přívodní třížilová šňůra o délce 5 metrů s osmikolíkovou zástrčkou.


Description: TV cable remote control for brightness and volume. 5 meters long cable with 8 pin socket. For TV receivers Tesla Ametyst, Astra, Narcis, Oravan, Krivan, Azurit, Korund, Jantar, Carmen etc.