Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Měřicí přístroje Tesla - Measuring instruments Tesla


V této sekci si můžete stáhnout naskenované dokumentace k měřicím přístrojům značky TESLA, které jsem kdysi získal z likvidované knihovny Tesla VÚST A.S.Popova. Postupně k nim přibývaji i další, zaslané různými přispěvateli, za což jim patří dík. Naskenované dokumentace jsou ve formátu PDF.
BK121Logická sonda
BM205Dílenský oscilátor
BM207Střídavý rozvod
BM208Stejnosměrný rozvod
BM208-UStejnosměrný rozvod
BM210NF milivoltmetr
BM211AQ-metr
BM212RC generátor
BM213Měřič indukčností
BM214Měřič kapacit
BM215AZkoušeč elektronek
BM218aRC generátor
BM220Q-metr
BM223AM generátor
BM223EAM generátor
BM224Měřič skreslení a pozadí
BM239NF milivoltmetr
BM240Frekvenční modulátor
BM269APřesný tónový generátor
BM270Měrný AM-FM generátor
BM271Měřič ztrátového činitele tg
BM283Teraohmmetr
BM286Videogenerátor
BM287BKmitočtový subnormál
BM295Zkratoměr
BM296Měřič mezielektrodových kapacit
BM307Absorpční vlnoměr
BM310NF milivoltmetr
BM335Absorpční vlnoměr
BM342Měřič rezonance
BM344RC oscilátor
BM353ANukleární počítač
BM356Měřič kmitočtu
BM365RC generátor
BM366Měřič L a C
BM368VF generátor
BM369Měřič kmitočtu
BM370Osciloskop
BM371Generátor obdélníkového napětí
BM372Zkoušeč tranzistorů
BM380Šumový generátor 10-1000MHz
BM380EŠumový generátor 10-1000MHz
BM384Milivoltmetr
BM386Milivoltmetr
BM388Univerzální voltmetr
BM388EUniverzální voltmetr
BM394Impedanční most
BM400GPřesný C most
BM400EPřesný C most
BM405Měřič pole a rušení
BM410Šumový generátor
BM412Impulsní generátor
BM419Vobler
BM424TV signální generátor
BM429Měřič parametru h tranzistorů
BM430Oscilograf
BP4300Předzesilovač
BP4301Dvoukanálový předzesilovač
BP4304Dvoukanálový předzesilovač
BM431EVysokofrekvenční most
BM455Měřič výkonových tranzistorů
BM458Měřič parametru y12 tranzistorů
BM464Oscilograf
BP4641Dvoukanálový zesilovač
BP4646Časová základna
BM498RLC most
BP4050Síťový napaječ
BP4070Napaječ
BP4320Měřicí přípravek
BP4321EGenerátor a indikátor nuly
BP4631Sonda
BP7723Sonda
BS221Zdroj 10kV
BS275Stabilizovaný zdroj
BS367Sledovač signálu
BS448EStabilizovaný napáječ tranzistorů
BS452Stabilizovaný zdroj
BM520Univerzální čítač
BM566Osciloskop
BM566AOsciloskop
BS525Stabilizovaný zdroj
TM351Most na měření malých kapacit
TM382Most na měření malých indukčností
TM534Service oscilátor
TM557Elektronkový přepínač
TM583Stabilizovaný usměrňovač
TM622Indikátor nuly
T565AOsciloskop
T565 - jen schemaOsciloskop
GM7633Zkoušeč elektronek Philips Kartomatik III
Tektronix 7633Osciloskop a přídavné jednotky
M101Nízkofrekvenční milivoltmetr miniaturní
DU20Univerzální měřicí přístroj