Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Dálkové ovládání Tesla 4PN05029

Rok výroby/ Production: 1961/64 (Tesla Liberec, n.p.)

Cena/ Price (1961) 80,- Kčs

Popis: Kabelové dálkové ovládání v plastovém pouzdře pro řízení kontrastu, jasu, hlasitosti a vypínání pro televizory Tesla Lotos a Kamélie. Použitelné i pro modely Orchidea a Mimosa bez možnosti ovládání kontrastu. Přívodní šňůra o délce 6 metrů s osmikolíkovou zástrčkou.


Description: TV cable remote control for contrast, brightness, volume and switch off. 6 meters long cable with 8 pin socket. For TV receivers Tesla Lotos, Kamélie. Available for Orchidea, Mimosa models without contrast control.