Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla B45 - ANP224

Rok výroby/ Production: 1968 - 1970 (Tesla Přelouč, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 4x 106NU70, 104NU71, GC507, 2x 2NU72, GA207, 2x KY701

Rozměry/ size: 350 x 350 x 150 mm, hmotnost/ weight: 7,5 kg


Popis: Stolní čtyřstopý jednorychlostní monofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě 120/220V. Rychlost 9,53 cm/s, kmitočtový rozsah 50-15000Hz. Cívky o prům. 15 cm, vestavěný reproduktor, ručkový indikátor záznamu, počitadlo. Mechanika odvozená z typu B4. Dřevěná skříň a víko, plastové dno a panel.


Description: Mono tape recorder with 4 tracks, 1 speed (9,53 cm/s), for 120/220V AC. Frequency characteristic 50-15000Hz. Record level indicator, counter. Wooden cabinet, plastic covers and buttons.