Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Markofon B452


Rok výroby/ Production: 1949

Elektronky/ Tubes: DK21, DF21, DAC21, DL21

Popis: Přenosný kufříkový pětiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením z vestavěných baterií, anodové 90V a žhavicí 1,4V. Reproduktor o prům. 130 mm, dřevěná skříň potažená koženkou, bakelitová maska, skleněná stupnice, držadlo. Přístroj byl po znárodnění firmy Markofon převzat do výrobního programu n.p. Tesla.


Description: Portable AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from anode battery 90V and heating battery 1,4V. Round speaker 130 mm, wooden cabinet covered by plastic skin, bakelite mask, glass scale, handle. After nationalizing the company in 1949 the receiver was produced under Tesla mark.