Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla B47 Student - ANP229

Rok výroby/ Production: 1970-71 (Tesla Přelouč, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 8x 106NU70, 105NU70, 104NU70, OC72, 2x OC30, GC500, GA207, 2x KY701

Rozměry/ Size: 315 x 300 x 120 mm, hmotnost/ weight: 7 kg


3

Popis: Stolní čtyřstopý jednorychlostní monofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě 120/220V, upravený pro školní účely. Rychlost 9,53 cm/s, kmitočtový rozsah 50 - 14000Hz. Cívky o prům. 15 cm, vestavěný reproduktor, ručkový indikátor záznamu, čtyřmístné počitadlo, koncové vypínání všech funkcí pomocí vodivé folie na konci pásku. Mechanika odvozená z typu B4. Plastová skříň, dno i odklopný kryt, odnímatelná rukojeť pro přenášení, látkový transportní obal. Možnost ovládání diaprojektoru, uzamčení učitelské stopy klíčkem, současné přehrávání jedné a záznam na druhou stopu.


Description: Mono school tape recorder with 4 tracks, 1 speed (9,53 cm/s), for 120/220V AC. Frequency characteristic 50 - 14000Hz. Record level indicator, counter. Plastic cabinet, covers and buttons. Available diaprojector control, teacher track lock, play for first track and record to second track together.