Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla B5 - ANP230

Rok výroby/ Production: 1969-70 (Tesla Přelouč, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: KC509, 3x KC508, 106NU70, GC512K, GC511K, GC521K, 2x GA203, 2x KY701

Rozměry/ size: 340 x 285 x 130 mm, hmotnost/ weight: 6,5 kg

Popis: Stolní čtyřstopý dvourychlostní monofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě. Rychlost 4,76; 9,53 cm, kmitočtový rozsah 50-15000Hz při 9,5cm/sec. Cívky o prům. 18 cm, vestavěný reproduktor, čtyřmístné počitadlo. Jednopákové ovládání posuvu a převíjení v obou směrech, jednoduchá mechanická i elektrická konstrukce. Plastová skříň i kryty.


Description: Mono tape recorder with 4 tracks, 2 speed (4,76; 9,53 cm/s), for 120/220V AC. Frequency characteristic 50-15000Hz. Counter, record level indicator. Plastic cabinet, covers and buttons.