Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla B90 - ANP290

Rok výroby/ Production: 1974 - 1978 (Tesla Pardubice, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: KC509, KC508, 5x KC148, GC512, 3x GC510, KF520, GC520, GD607, GD617, 2x GA201, 4x KA501, KY130/80, 2x KY130/150, 2x KY702, 8NZ70

Rozměry/ Size: 586 x 340 x 110 mm, hmotnost/ weight: 11 kg


Popis: Stolní čtyřstopý dvourychlostní monofonní cívkový magnetofon s napájením ze střídavé sítě. Rychlost 4,76 a 9,53 cm, kmitočtový rozsah 50-15000Hz při 9,53 cm/sec. Ruční i automatické řízení záznamové úrovně, cívky o prům. 18 cm, vypínání na konci pásku, provoz ve svislé, šikmé i vodorovné poloze, vestavěný reproduktor. AUT1 pro automatické řízení záznamové úrovně s krátkou časovou konstantou (řeč), AUT 2 s dlouhou konstantou pro hudbu. Při stisknutí obou tlačítek AUT1 i AUT2 lze úroveň záznamu regulovat ručně až do úrovně automatiky pro hudbu.


Description: Mono tape recorder with 4 tracks, 2 speed (4,76-9,53 cm/s), frequency characteristic 50-15000Hz (9,53 cm/s). Counter, manual/automatic record level control, volume, bass, treble control, autostop contact for metal stop tape, plastic cabinet and covers, horizontal and vertical stand available.