Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Bezdra Special 47

Rok výroby/ Production: 1946/49

Elektronky/ Tubes: EF6, EL3 (EL11), AZ1 (AZ11)


Popis: Jednoobvodový dvouelektronkový přijímač s rozsahem KV, SV a dvěma odlaďovači místních vysílačů na SV rozsahu. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem. Skříň dřevěná, skleněná stupnice s bakelitovým rámečkem. Přijímače se osazovaly různými typy elektronek podle momentální dostupnosti, některé kusy byly osazeny americkými elektronkami (zřejmě ze zásob UNRRA). Po znárodnění firmy se přijímač prodával pod značkou Tesla.

Description: 1 circuit (SW, MW) linear receiver, powered from AC net. Dynamic speaker, wooden cabinet, glass scale, bakelite frame. Some receivers have american tubes (maybe from UNRRA store)