Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Deutsche Kleinempfanger 38GW

Rok výroby/ Production: 1938-44

Elektronky/ Tubes: VCL11, VY2

Popis: Jednoobvodový přímozesilující (SV, DV) přijímač s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě. Tzv. německý národní přijímač, vyráběný povinně všemi radiotechnickými továrnami na území Třetí říše pro nejširší vrstvy obyvatelstva. Umožňoval přijem pouze blízkého okruhu vysílačů a jeho hlavním cílem bylo šíření nacistické propagandy do všech domácností. Tomu odpovídala i prodejní cena 38,- DM. V Protektorátu Čechy a Morava se prodával za 380,-K, později i za 250,-K. Přijímači se přezdívalo "Goebbelsschnauze" (Goebbelsova tlama)

Prodejní ceně odpovídala i konstrukce. Bakelitová skříňka 240x240x120 mm bez jakýchkoliv ozdob, pouze s vylisovanou orlicí s hákovým křížem pod reproduktorem, zadní stěna z papíru, šasi z pertinaxu, elektromagnetický reproduktor s papírovým košem a magnetem z lisovaných ocelových pilin. Ladicí kondenzátor s pertinaxovým dielektrikem se dal otočit téměř o 360 stupňů, přičemž v polovici dráhy se kontaktem zapojil rozsah SV paralelní cívkou k cívce dlouhovlnné. Elektronky se žhaví sériově přímo ze sítě.

Jednotliví výrobci nesměli zasahovat do konstrukce přijímače, pouze na zadní stěně vyznačit svoji firmu. Přijímač se vyráběl i v bateriové verzi s elektronkami 2x KC1 a KL1.

Po skončení války se u nás vyprodávaly jednotlivé komponenty přijímače i celé stavebnice. Nedostatek elektronek VCL11 a VY2, které byly značně poruchové, vedl ke stavbám různých kostrukcí přijímačů do původních skříněk, k čemuž napomáhal i časopis Radioamatér, ve kterém vycházely patřičné návody. Znak s orlicí se často vyškrabával nebo zaléval různými hmotami.

Description: 1 circuit simple linear receiver (MW, LW) powered from AC/DC net. Magnetic speaker, bakelite cabinet with Nazi emblem, hard paper chassis. Availbale battery version with 2x KC1, KL1 tubes.

Receiver from Nazi era, dedicated to poor citizen of Germany through II. World War for receiving Nazi propaganda. It was called (nickname) "Goebbelsschnauze" (Goebbels jaw). It´s price was 38,-RM. This receiver was produced by all radiocompanies in Germany and other occupated countries, also in former Czechoslovakia. After liberation in May, 1945 left parts and cabinets of uncomplete receivers were sold in radioshops and were introduced different schematic diagrams for reconstruction in "Radioamater" magazine.