Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Empo Diplomat

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes: EK2, EBF2, EF6, EBC3, EF6, AD1, EM1, AZ1

Rozměry/ Size: 600 x 366 x 256 mm


Popis: Osmiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Elektronkový indikátor vyladění, tlačítkové ladění. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice se světelnou indikací zvoleného rozsahu a funkce.

Description: 8 circuit superhetorodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Tube tuning indicator, tuning preselector, dynamic excite speaker. Wooden cabinet, glass scale, waveband and tone bulb indicators.