Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Empo Konsul

Rok výroby/ Production: 1938/39

Elektronky/ Tubes:

  • Konsul: EK3, EF9, EBC3, EL3, EM1, AZ1
  • Konsul U: EK3, EF6, EBC3, CL4, CY1, C4 (C3)
  • Konsul B: KK2, KF3, KBC1, KC3, KDD1
  • Rozměry/ Size: 495 x 310 x 226 mm


    Popis: Šestiobvodový superhet (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě (verze U i ze stejnosměrné sítě a verze B ze žhavicí a anodové baterie). Elektronkový indikátor vyladění (magické oko) a spořič proudu - jen u verze se střídavým napájením, dynamický reproduktor s permanentním magnetem. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, kovový znak firmy.

    Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net (version U also from DC net, version B from batteries). Dynamic speaker, tube tuning indicator, spare switch - only AC model. Wooden cabinet, glass scale, metal emblem.