Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Empo Major 451

Rok výroby/ Production: 1946

Elektronky/ Tubes: ECH4 (ECH3), ECH4, EBL1, EM4, AZ11 (AZ1)

Rozměry/ Size: 560 x 325 x 230 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), předvolba místní stanice, spořič proudu přepínáním odboček anodového vinutí transformátoru. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale, metal lines.