Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Empo Kadet

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes: AF3, AF7, AL4, AZ1

Rozměry/ Size: 536 x 282 x 238 mm


Popis: Dvouobvodový přímozesilující přijímač (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, kovový znak, skleněná stupnice.

Description: 2 circuit linear receiver powered form AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, glass scale, metal emblem.