Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Empo 330

Rok výroby/ Production: 1934/35

Elektronky/ Tubes: E438, E499, E453, 506


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, kovový štítek vlnového přepínače, plechová stupnice za celuloidovým okénkem.

Description: 1 circuit linear receiver (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, metal scale, covered by celluloid window.