Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Empo Poem

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11

Rozměry/ Size: 555 x 322 x 255 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický reproduktor s permanentním magnetem, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice. V přijímačích se mohou vyskytovat celkem tři typy magických ok - EM1, EM4, EM11, zřejmě dle momentálních zásob při výrobě.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Dynamic speaker, tube tuning indicator (depend on available stock - EM11, EM1, EM4), power spare switch. Wooden cabinet, glass scale.