Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Empo Gladiator (392)

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, ECL11, EM1, AZ1

Rozměry/ Size: 485 x 290 x 185 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV1, KV2, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Elektronkový indikátor vyladění, dynamický reproduktor, spořič proudu. Dřevěná skříň, skleněná stupnice v bakelitovém rámečku, kovové ozdobné lišty.

Description: 6 circuit superehetodyne (SW1, SW2, MW, LW) powered from AC net. Tube tuning indicator, dynamic speaker, power spare switch. Wooden cabinet, glass scale, bakelite frame, metal lines.