Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Empo Hexodyn

Rok výroby/ Production: 1933/34

Elektronky/ Tubes: E449, E444, E443H, 506


Popis: Šestiobvodový superhet s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, 3 skleněné stupnice, osvětlené podle předvoleného rozsahu.

Description: 6 circuit AM superheterodyne powered from AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, 3 glass scales.