Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments
Oktodyn 46

Empo Oktodyn 46

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky/ Tubes: AK2, E447, ABC1, AL1, AZ1


Popis: Šestiobvodový superhet se soustředěnou selektivitou (DV, SV, KV) s napájením ze střídavé sítě. Elektromagnetický ručkový indikátor vyladění. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker, electromagnetic tuning indicator. Wooden cabinet, glass scale.