Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon AGC010


Rok výroby/ Production: 1962/63

Popis: Gramofonové čtyřrychlostní chassis atypické konstrukce ve dřevěném kufru, potaženém koženkou. Motorek MT6/III, polystyrenová přenoska PK3 s vložkou VK051. Gramofon umožňuje volbu otáček 16, 33 1/3, 45, 78 a je vybaven osvědčeným zastavovačem po dohrání desky.


Description: 4 speed gramochassis (16, 33, 45, 78 rpm) with mono crystal pick up VK051.