Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon GC641


Rok výroby/ Production: 1964/69

Cena / Price (1965): 550,- Kčs


Popis: Čtyřrychlostní gramochassis HC643 v dřevěném kufru, potaženém tapetou s odnímateným transportním víkem, bez zesilovače. Krystalová stereo vložka VK311.


Description: 4 speed gramochassis HC643 in wooden cabinet, covered by printed paper, for connecting to separated amplifier. Stereo pick up VK311.