Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon GE070


Rok výroby/ Production: 1971/76

Polovodiče/ Semiconductors: 2x KC148, GC511K, GC521K, 2x KY701R

Cena/ Price (1973) 1010,- Kčs


Popis: Třírychlostní gramochassis HC07 s vestavěným monofonním tranzistorovým zesilovačem v koženkovém kufru s odnímateným víkem, ve kterém je namontován reproduktor. Regulátor hlasitosti a tónové clony. Krystalová stereo vložka VK4302.


Description: 3 speed gramochassis with transistor mono amplifier HC07 in cabinet from plastic skin. Stereo crystal pick up VK4302.