Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon GE071


Rok výroby/ Production: 1971/77

Polovodiče/ Semiconductors: 2x KC148, GC511K, GC521K, 2x KY701R

Cena/ Price (1973) 1010,- Kčs


Popis: Třírychlostní upravené gramochassis HC07 16, 33, 45 otáček, (novější provedení jen 33, 45 otáček a ručně ovládaný zvedáček) s vestavěným monofonním tranzistorovým zesilovačem v koženkovém kufru s odnímateným víkem, ve kterém je namontován reproduktor. Regulátor hlasitosti, basů a výšek. Krystalová stereo vložka VK4302.


Description: 3 speed redesigned gramochassis HC07 - 16, 33, 45 rpm (new version only 33 and 45 rpm) with transistor mono amplifier in cabinet from plastic skin. Stereo crystal pick up VK4302.