Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon GZ642


Rok výroby/ Production: 1964/67

Elektronky/ Tubes: ECL82


Popis: Čtyřrychlostní automatické gramochassis MD020 s vestavěným elektronkovým zesilovačem v dřevěném kufru, potaženém tapetou, s odnímateným víkem, ve kterém je namontován reproduktor se zesilovačem a regulátor hlasitosti a tónové clony. Plastová mřížka reproduktoru a maska potenciometrů. Krystalová mono vložka VK051.


Description: 4 speed full automatic gramochassis MD020 with tube amplifier in wooden cabinet, covered by printed paper. Mono crystal pick up VK051.