Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon NC070


Rok výroby/ Production: 1971/74


Popis: Třírychlostní gramofonové chassis HC07 (16, 33, 45) v dřevěném soklu s odnímatelným plexisklovým krytem, bez zesilovače.


Description: 3 speed gramochassis HC07 (16, 33, 45 rpm) with crystal pick up VK4302 in wooden cabinet with plexiglass cover. For connecting to separate amplifier.