Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon SC010

Rok výroby/ Production: 1959/60

Popis: Čtyřrychlostní gramochassis H21 v papírovém polokufru, potaženém koženkou, bez zesilovače.


Description: 4 speed gramochassis H21 in portable paper cabinet, covered by plastic skin. For connect to separate amplifier.