Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon SL21


Rok výroby/ Production: 1959/66


Návod k obsluze. Users manual. Popis: Čtyřrychlostní gramochassis H21 v dřevěné nábytkové skříní se sklopnými a zasouvacími dvířky, bez zesilovače. Přihrádky pro gramodesky.


Description: 4 speed gramochassis H21 in wooden cabinet. For connect to separate amplifier.