Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Iron Kvinta

Rok výroby/ Production: 1948/49

Elektronky/ Tubes: ECH21, 3x EF22, EBL21, EM11, AZ11

Rozměry/ Size: 465 x 332 x 253 mm

Popis: Osmiobvodový superhet (2x KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Karuselový přepínač vlnových rozsahů, 2 MF zesilovače, pásmové ladění na KV rozsazích, elektronkový indikátor vyladění, kruhový reproduktor o prům. 170 mm. Dřevěná skříň, kovové ozdobné lišty, papírová stupnice pod sklem. Krátce po zahájení výroby v brněnské firmě Iron došlo ke znárodnění továrny a přijímač se nadále vyráběl pod značkou Tesla.

Description: 8 circuit superheterodyne (2x SW, MW, LW) powered from AC net. Carousel bandswitch, 2 IF amplifiers, SW bandspread tuning, tube tuning indicator, round speaker 170 mm. Wooden cabinet, metal lines, paper scale covered by glass. During the production the company Iron was nationalized and renamed to Tesla and receiver was produced under Tesla mark.