Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio IR202

Rok výroby/ Production: 1933/34

Elektronky/ Tubes: REN904, RES164d, RGN354

Rozměry/ Size: 404 x 389 x 180 mm


Popis: Jednoobvodový přímozesilující přijímač (SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Magnetický reproduktor. Dřevěná skříň, celuloidová stupnice v bakelitovém rámečku.

Description: 1 circuit linear receiver (MW, LW) powered from AC net. Magnetic speaker. Wooden cabinet, celluloid scale in bakelite frame.