Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio 5W641H

Rok výroby/ Production: 1941/42

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Elektronkový indikátor vyladění, dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň (písmeno H v názvu - holz), skleněná stupnice. Verze 5W641 v bakelitové skříni. Výroba těchto modelů byla převzata z domovské továrny Blaupunkt v Německu.

Description: 6 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, glass scale. Advanced version 5W641 in bakelite cabinet.