Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Iron Penta Luxus

Rok výroby/ Production: 1947/48

Elektronky/ Tubes: ECH21 (ECH4), 3x EF22, EBL21 (EBL1), EM11 (EM4), AZ11

Popis: Sedmiobvodový superhet (2x KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Karuselový přepínač vlnových rozsahů, 2 mf zesilovače, elektronkový indikátor vyladění, kruhový reproduktor o prům. 210 mm. Dřevěná skříň, kovové ozdobné lišty, papírová stupnice pod sklem. .

Description: 7 circuit superheterodyne (2x SW, MW, LW) powered from AC net. Carousel bandswitch, 2 IF amplifiers, tube tuning indicator, round speaker 210 mm. Wooden cabinet, metal lines, paper scale covered by glass.