Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio Junior Super S356

Rok výroby/ Production: 1936/37

Elektronky/ Tubes:

  • S356: AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1
  • S356U: CK1, CF7, CB2, CL4, CY2, EW1 (EW2), U920

  • Popis: Pětiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé (verze S356U i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

    Description: 5 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC (S356U from AC/DC) net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet, glass scale.