Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio S357 Carmen

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes:

  • S357: AK2, AF7, ABL1, AZ1
  • S357U: CK1, CF7, CBL1, CY1, EW1 (EW2), U920
  • Rozměry/ Size: 445 x 305 x 260 mm


    Popis: Pětiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň, skleněná stupnice.

    Description: 5 circuit supeheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, glass scale.