Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio S577 Rigoletto

Rok výroby/ Production: 1937/38

Elektronky/ Tubes:

  • S577: AF3, ACH1, AF3, ABC1, AL4, AZ1
  • S577U: CF3, CK1, CF3, CBC1, CL4, AZ1, U920

  • Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s vf předzesilovačem a napájením ze střídavé (S577U po přepnutí i ze stejnosměrné) sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektromagnetický indikátor vyladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice s matnicí z mléčného skla.

    Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) with HF preamplifier powered from AC (S577U also from DC) net. Dynamic excite speaker. Wooden cabinet, glass scale with white ground-glass.