Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio S7640

Rok výroby/ Production: 1940/41

Elektronky/ Tubes: ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11

Rozměry/ Size: 546 x 329 x 282 mm


Popis: Šestiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), tlačítkové ladění. Dřevěná skříň, skleněná stupnice, bakelitové hmatníky a rámeček kolem tlačítek.

Description: 8 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker, tube tuning indicator, tuning preset buttons. Wooden cabinet, glass scale, bakelite frame and tuning buttons.