Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio Luxus Super S95

Rok výroby/ Production: 1935/36

Elektronky: AH2, AC2, AH1, AB2, AF7, AL1, AZ1

Rozměry/ Size: 546 x 329 x 282 mm


Popis: Devítiobvodový superhet (KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě. Neonová výbojka jako indikátor vyladění, dynamický buzený reproduktor. Dřevěná skříň.

Description: 9 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) powered from AC net. Dynamic excited speaker. Wooden cabinet.