Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Ideal Radio S979 Aida

Rok výroby/ Production: 1939/40

Elektronky/ Tubes: 2x EF11, ECH11, EBF11, EFM11, EB11, EF12, AL4, AZ1

Rozměry/ Size: 628 x 348 x 305 mm


Popis: Sedmiobvodový superhet (KV, SV, DV) s vf předzesilovačem a motorovým laděním a napájením ze střídavé sítě. Dynamický buzený reproduktor, elektronkový indikátor vyladění (magické oko), obousměrný střídavý motorek, automatické elektronické dolaďování stanic. Dřevěná skříň, bakelitový rámeček s tlačítky, skleněná výklopná stupnice.

Poznámka (Baudyš): Přístroj má motorické a tlačítkové ladění a samočinné elektrické dolaďování. Přepínač a b c je v prvé poloze zapjat na tlačítkové ladění se samočinným elektrickým dolaďováním, v druhé poloze na ladění ruční či motorické bez samočinného dolaďování, ve třetí poloze na ladění ruční či motorické se samočinným dolaďováním. Při tlačítkovém ladění se přivádí proud seriovému motorku přes kruhový segment, rozdělený na 2 díly. Po stisknutí tlačítka běží motorek, spojený s hřídeli otočných kondensátorů, na jednu či druhou stranu tak dlouho, až se pod kartáčkem příslušného tlačítka ocitne mezera v segmentu. Přesně se pak doladí elektricky elektronkami EF11, EB11, EF12. Elektronka EF11 zesiluje mezifrekvenční kmity, které se pak přivádí diskriminátoru, jehož napětí se usměrní elektronkou EB11. Na odporech 0,8+0,8M se získá kladné či záporné napětí, podle toho je-li kmitočet v mezifrekvenčních stupních vyšší či nižší než přesný kmitočet, na který je diskriminátor nařízen. Získané napětí se přivádí mřížce elektronky EF12, zapojené tak, že u ní systém anoda-katoda působí jako kapacita, jejíž velikost se mění předpětím mřížky. Tato umělá dolaďovací kapacita je připojena přes přepínač 18 ke středovlnné nebo dlouhovlnné cívce oscilátoru. V poloze b je samočinné dolaďování odpojeno (regulační napětí na mřížce EF12 je odstraněno spojením s chassis). V poloze b, c přepinače se ladí buď ručně nebo se ladicí kondenzátor otáčí motorkem tím, že se zvláštním vypinačem zapne proud do jedné nebo druhé části statorového vinutí. Spinač motorku je vázán se spinačem tichého ladění T, který způsobí zkrat před mřížkou koncové elektronky.

Description: 7 circuit superheterodyne (SW, MW, LW) with HF preamplifier, powered from AC net. Dynamic excited speaker, motor powered tuning, tube tuning indicator, AFC. Wooden cabinet, glass scale, bakelite frame with tuning buttons.